بیش از ۵۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد

اشتراک گذاری :

خبرداری؟

در طول مدت فعالیت دولت سیزدهم آمارهای پرداخت تسهیلات شبکه بانکی در حوزه‌های مختلف، با رشد چشمگیری مواجه شده است.
شبکه بانکی نقش مهمی در تامین مالی کشور ایفا می‌کند. شبکه بانکی با اعطای تسهیلات به اهداف مختلفی از قبیل ایجاد، تامین سرمایه در گردش، توسعه، قرض‌الحسنه، تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن، خرید مسکن، خرید کالا و خودروی شخصی و ودیعه مسکن بخش عمده‌ای از نیاز تامین مالی خانوار و واحد‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی را تامین می‌کند.

 

بانک مرکزی در دولت سیزدهم علاوه بر تاکید بر تامین نیاز خانوار و مصرف‌کنندگان توجه ویژه‌ای بر هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های مولد اقتصادی داشته است.

 

پرداخت ۸۱.۷ درصد از تسهیلات به صاحبان کسب و کار در سال ۱۴۰۲

 

کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۲ معادل ۵۶۴۶ همت بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۴.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲.۲ همت معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳.۸۴ همت معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

 

این در حالی است که از کل تسهیلات پرداختی طی سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۴۱۸.۳۸ همت معادل ۲۴.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) اعطا شده است. با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸.۳ درصد، به ۱۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش پیدا می‌کند. همچنین، معادل ۶۱.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی شده است. این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده؛ به طوری که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۸۱.۷ درصد صرف تامین سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی و معدنی شده است.

 

بیش از ۵۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد/ رشد ۳۵۰ درصدی اعطای وام ازدواج و فرزندآوری/ پرداخت ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش مسکن

بیش از ۵۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد/ رشد ۳۵۰ درصدی اعطای وام ازدواج و فرزندآوری/ پرداخت ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش مسکن

بیش از ۵۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد/ رشد ۳۵۰ درصدی اعطای وام ازدواج و فرزندآوری/ پرداخت ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش مسکن

 

رشد ۲۵ درصدی پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۳

 

در فرودین ماه سال ۱۴۰۳ نیز به میزان ۲۴۰.۷ همت تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۴.۹ درصد داشته است. ۶۸.۲ درصد از این تسهیلات پرداختی برای تامین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بوده است.

 

بیش از ۵۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد/ رشد ۳۵۰ درصدی اعطای وام ازدواج و فرزندآوری/ پرداخت ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش مسکن

 

پرداخت بیش از ۳۸۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری به بیش از ۲.۵ میلیون نفر در سه سال

 

طی سال‌های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ در مجموع مبلغ ۳۸۳.۳ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی به دو میلیون و ۶۵۹ هزار و ۷۰۹ نفر از متقاضیان پرداخت شده که در مقایسه با دوره سه ساله پایانی دولت قبل (۱۳۹۷-۱۳۹۹) که تنها حدود ۸۵ همت توسط شبکه بانکی به دو میلیون و ۶۶۰ هزار و ۴۲۳ نفر از متقاضیان پرداخت شده است، معادل ۶۷/۳۴۹ درصد رشد در مبلغ تسهیلات پرداختی داشته است.

 

همچنین طی سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵۷.۷ همت تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده که نشانگر تحقق ۱۰۷ درصدی نسبت به مقدار مصوب است. در سال ۱۴۰۳ نیز تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶، ۵۱.۸ هزار فقره به مبلغ ۱۷ همت تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده است. همچنین طی سال ۱۴۰۲ نیز تعداد ۷۴۰ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۴۶ همت پرداخت شد. این در حالیست که ۸۵.۲ هزار فقره به مبلغ ۴.۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۳ پرداخت شده است.

 

بیش از ۵۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد/ رشد ۳۵۰ درصدی اعطای وام ازدواج و فرزندآوری/ پرداخت ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش مسکن

 

در زمینه پرداخت تسهیلات فرزندآوری نیز در دوره سه ساله دولت سیزدهم (۱۴۰۰-۱۴۰۳) مبلغ ۸۵.۲ همت تسهیلات از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده که در مقایسه با دوره سه ساله پایانی دولت دوازدهم (۱۳۹۷-۱۳۹۹) با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آذر ماه سال ۱۴۰۰ و اجرایی شدن پرداخت تسهیلات فرزندآوری، پرداخت این تسهیلات از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده و بنابراین امکان مقایسه عملکرد با دولت قبل میسر نیست.

 

بیش از ۵۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد/ رشد ۳۵۰ درصدی اعطای وام ازدواج و فرزندآوری/ پرداخت ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش مسکن

پرداخت ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش مسکن

 

در زمینه پرداخت تسهیلات پرداختی بخش مسکن و ساختمان مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان (از جمله موضوع تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات کمک ودیعه مسکن و …) در دولت سیزدهم مبلغ ۶۹۹.۷ همت می‌باشد که این میزان در مقایسه با متوسط عملکرد سه ساله پایانی دولت قبل بیانگر رشد ۱۵۳ درصدی است.

 

بیش از ۵۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد

 

طی سال‌های ۱۴۰۰ لغایت فروردین ماه ۱۴۰۳ در مجموع حدود ۵۲۴.۵ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است. طی سال ۱۴۰۱، ۱۸۰۴۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۷۷.۴ همت به ۲۱۱۳ شرکت دانش بنیان پرداخت شد. در سال ۱۴۰۲ نیز تعداد ۲۳۹۱۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۶۹.۹ همت به ۲۹۳۶ شرکت دانش بنیان پرداخت شده است. همچنین مطابق آخرین آمار موجود، طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ در حدود ۶۸۸ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰.۳ همت به ۳۹۶ شرکت دانش بنیان پرداخت شده است که رشدی معادل ۴۶.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.

 

بیش از ۵۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد/ رشد ۳۵۰ درصدی اعطای وام ازدواج و فرزندآوری/ پرداخت ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش مسکن

 

رشد ۱۰۶۰ درصدی تسهیلات مشاغل خانگی در دولت سیزدهم

 

طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۳ مبلغ ۶.۲ همت تسهیلات از سوی شبکه بانکی برای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به متقاضیان پرداخت شده است. این در حالیست که در سال‌های ۹۷ تا ۱۳۹۹ یعنی در سه سال پایانی دولت دوازدهم تنها مبلغ ۵۴۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور به متقاضیان پرداخت شده است که حاکی از ۱۰۶۰ درصد رشد در پرداخت تسهیلات مذکور است.

 

در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغال نیز در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۷ همت و در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۷.۴ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال پرداخت شده است که نسبت به سال قبل از خود به ترتیب رشد ۳۳۷ درصدی و ۱۱۲ درصدی داشته‌اند.

 

بیش از ۵۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد/ رشد ۳۵۰ درصدی اعطای وام ازدواج و فرزندآوری/ پرداخت ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش مسکن

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *