بهترین فرصت برای تامین مالی بخش کشاورزی

اشتراک گذاری :

خبرداری؟ درسیر تاریخی گفته می شود یکی از خواسته های به حق طبقه کشاورزان ایرانی،رهایی ازسوداگری سلف خواران وداشتن صندوقی برای تامین مالی خویش بوده است؛آرمانی که 37سال پس از عدل مظفر، باتاسیس بانک کشاورزی درسال 1312 خورشیدی جامه عمل پوشید.

 

درسیر تطور وتحول این بانک درآستانه عصر تجدد واوایل سده بیستم تا پایان آن درمی یابیم این موجود زنده وپویا،همواره منشا اثربوده است وعلاوه برکشاورزی خرد ومعیشتی،جملگی طرح های بزرگ زراعی،باغبانی ودامپروری که با رعایت اصول فنی واقتصادی درسپهر اقتصاد کشورنقش آفرین بوده اند؛برخوان این بانک که متعلق به همه مردم ایران است نشسته اند.

 

نکته مهم درباره این بانک تخصصی وتوسعه ای که ازبهترین وکارآزموده ترین کادر متخصص در رشته های مختلف برخورداراست،منابع مالی مورد نیاز است که باید از بازارهای مالی گوناگون ومتنوع کشوردرقالب جذب سپرده ودیگر تکنیک های تجهیز منابع جمع آوری ونهایتا در اختیار تولید غذا درکشور قرار گیرد تا نسبت کفایت سرمایه بانک (Capital Adequacy Ratio)افزون بر تصمیم اخیر دولت،ازطریق افزایش کمی منابع مالی مورد نیازنیزتامین وفراهم گردد تابانک ازتوان مضاعفی در پوشش ریسک های خودبرخوردارباشد.

 

نکته دیگری که ضرورت دارد این است که بااین پیش فرض که مهم است سپرده های مردم وحساب اشخاص حقوقی،در چه محلی صرف می شود؛کلیه وجوه وحساب های مالی بخش کشاورزی نیز دراین بانک که عمدتا صرف تولید غذامی شود، متمرکز شود وامکان ارائه تسهیلات هدفمند بیشتری را فراهم آورد.

 

آن چه روشن است؛امنیت غذایی به عنوان مولفه اصلی وبنیادین امنیت ملی در همه کشورها به شمار می آید وتقویت یگانه نهاد مالی تخصصی واصلی تامین مالی بخش کشاورزی از مهم ترین رسالت های مادی ومعنوی دولت ومردم به شمار می آید؛خاصه آن که کادر مدیریتی بانک نگاه دانش بنیان به تولید دارد وبامراکز علمی نیز درحال مراوده است.نقطه جالب تاریخی در نودمین سال تاسیس بانک که متولد 1312 است پیمان اخیر بادانشگاه تهران متولد 1313 است که نگارنده این سطور از کوچک ترین دانش آموختگان آن است.بی شک تقویت این نهاد خوشنام،تقویت تولید غذا وسفره مردم خواهدبود.

 

رامین امینی زارع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *